Calligraphic Space

One for the wish list, by Thomas Weil.

Author(s): Thomas Weil With contributions by Heinz Schütz, Manuel Will Design: Boah Kim 17 × 24 cm, 6 ¾ × 9 ½ in 336 pages, 386 illustrations paperback 2021, 978-3-03778-653-6, English

A treasure trove of fonts based on historic scripts and moveable type prints.

Hoe deze vorm naar het heden te brengen is de onderzoeksvraag. Het waarom is persoonlijk.

Ontroering voert de boventoon als ik afbeeldingen van verluchte manuscripten bekijk. En dan zijn dat nog maar reproducties.

Hoe figuratief een letter mag zijn. Hoe vrij de layout mag zijn.

Rillingen overal en een diepgevoelde overtuiging hier zelf ook mee aan het werk te moeten gaan.

  • Roy Scholten, maart 2021, Hilversum

My series for 36 days of type is derived from the versal letters in https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.160.

I'm analysing the basic elements, patterns and compositions that make up the specific hand of this particular scribe. The plan is to do this for a few different manuscripts to better understand how these are constructed and build a library of ingredients and rules to eventually create my own variations.

I find the decorative line work that adorns these letters strangely touching. Sometimes elaborate and skillful, but just as often somewhat crude and basic. When progressing through a given codex, you can often see how the scribe's interest and enthousiasm tapers of. The initials in the first parts of the book tend to be more elaborate and smooth, with the linework getting more hasty and less complex further on.

What was it that made this specific approach the way these versal letters were decorated?

De verzameling van de verluchte initialen in mijn schetsboek is hier.

Een gedigitaliseerd boek uit 1897. Vooral de op architectuur geinspireerde kapitalen zijn fascinerend. Een heel directe koppeling van kalligrafie en ruimtelijkheid:

A, D, S.

Via @okyymstf

form because function / function because form?

Verluchte initialen bevatten interessante vormen van tekst-beeld combinaties. Daarmee zijn het treffende voorbeelden van de onderlinge verbondenheid van vorm en inhoud.

In informatie-technologie, en dan vooral in digitale communicatie langs meerdere kanalen/media wordt gestreefd naar een zo strikt mogelijke scheiding van vorm en inhoud (search “separation of content from presentation”). Een zo neutraal mogelijke notatie van de inhoud maakt het mogelijk om de presentatie ervan aan te passen aan de specifieke context waarin deze plaatsvindt.

Dit principe maakt veel mogelijk maar lijkt ook een aantal zaken uit te sluiten. Welke scheiding tussen vorm en inhoud kun je maken in het geval van een verluchte initiaal? Waar eindigt de letter, waar begint het beeld? Welk deel van de letter is inhoud, welk deel is decoratie? Waar houdt de een op en begint de ander? Is het zinvol om in dit geval deze scheiding uberhaupt aan te willen brengen?

Is het niet juist interessant dat beiden tegelijkertijd het geval zijn? De ene component heeft de andere nodig om zelf als zodanig geduid te kunnen worden. De ene component bepaalt tegelijkertijd mede de indentiteit/ervaring/expressie van de andere componenten.

Inhoud want vorm, vorm want inhoud?

form follows function, or form because function, function because form?

presentation because content, content because presentation?